Aktuality zo života školy
Študijné odbory
Zamestnanci školy
Partnerské vzťahy
Videoklip o škole
Jazdecké preteky
• autoškola
• kvalifikačné kurzy a školenia
• ubytovacie služby
• pohostinská činnosť
• školské hospodárstvo
• voľný čas
• kultúrne a športové podujatia
- 2011 / 2012
Rekonštrukcia školy
Hodnotiace správy
awqe

qweJazdecké preteky - Májová cena SOŠ Pribeník 2017 - 20. jubilejný ročník

20. jubilejný ročník jazdeckých pretekov v parkúrovom skákaní koní sa konal 21.mája 2017.

asd asd

asd asd

wqedas Fotky

Rozlúčka - Ballagás

26.mája 2017 sa lúčili so školou žiaci študijného odboru hotelová akadémia.

asd asd

wqedas Fotky

Matematicá súťaž - 25.5.2017 - Matematikai verseny

Dňa 25.5.2017 sa na našej škole uskutočnila matematická súťaž pod vedením Mgr. Angeliky Berkešovej. Najlepšími riešiteľmi boli títo žiaci:

Lilla Vargová a Kristína Urbanová I.N trieda – celk.úspešnosť 89%
Roland Kenés I.A trieda - celk.úspešnosť 86%
Erik Filip I.A trieda- celk.úspešnosť 86%

Úspešným riešiteľom srďečne blahoželáme!

asd asd

wqedas Fotky

Protidrogový deň - 24.5.2017 - Drogellenes nap

Aktivity: - triednicka hodina / beseda /vyplňovanie dotazníka - príprava plagátov - predstavenie tanečnej skupiny The Shoes Street dance crew. Chlapci nám predviedli rôzne streetové tanečné štýly. Cieľom predstavenia bolo vytváranie pozitívneho vzťahu mladého človeka k trvalým spoločenským hodnotám vytváraním nových foriem kultúry a umenia. - premietanie výchovného filmu s tematikou kyberšikany

asd asd

Fotky

Návšteva žiakov a pedagógov z partnerskej školy - Testvériskolánk diákjainak és pedagógusainak látogatása

V dňoch 19. mája až 24. mája 2017 boli našimi hosťami žiaci a pedagógovia z českej partnerskej školy z Čáslavy. Počas ich pobytu navštívili pamätihodnosti blízkeho okolia, mali možnosť oboznámiť sa s gastronomickými špecialitami nášho regiónu. Veríme, že sa u nás cítili príjemne a ešte v priebehu tohto roka si zopakujeme vzájomné návštevy.
Ďakujeme za Vašu návštevu.

asd asd

Fotky

Az elméleti és a szakoktatás modernizációja - Modernizácia teoretického a praktického vyučovania

Az iskolánk ebben az iskolai évben ismét pályázatot nyujtot be a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által, 2016-ban meghirdetett pályázat keretében. Az elnyert pénzügyi támogatást az elméleti és a szakoktatás modernizációjához szükséges, illetve a szakképzés fejlesztését, a szakismeretek és készségek elsajátításának támogatását célzó eszközök beszerzésére lett fordítva. A mezőgazdasági, élelmiszeripari és IT eszközök tehát a mezőgazdasági szakirányok, illetve az élelmiszer-ipari szakmunkásképzés keretében megvalósuló oktatás javítását segítik elő.

kem kem

Fotky

Zahraničná odborná prax v Taliansku - Miláno - Erasmus+ 2017 - Külföldi szakgyakorlat Olaszországban

Miesto : biofarma Cascina Santa Brera, Taliansko Účastníci : žiaci učebného odboru agromechanizátor , opravár

kem kem

Fotky

Zahraničná prax v Maďarsku - Budapešť - ERASMUS+ 2017 - Külföldi szakgyakorlat Magyarországon

Žiaci našej školy zo študijného odboru hotelová akadémia a z učebných odboroch kuchár, čašník, servírka sa v dňoch14.1.2017 – 04.02.2017 zúčastnili zahraničnej odbornej stáže v rámci programu Erasmus+. Cieľovou destináciou bolo Maďarsko, konkrétne hlavné mesto Budapešť.
Žiaci boli rozdelení na tri miesta výkonu odbornej praxe do:
1. Hotela St. George Residence & Hotel, Budapešť
2. do hotela Rubin Wellness & Conference Hotel, Budapešť
3. Reštaurácie Gundel kft, Gundel Károly, Budapešť

kem kem

Fotky

25. ročník JUVYR - Bratislava INCHEBA - JUVYR kiállitás - Pozsony

V dňoch 10. a 11. novembra 2016 sa v bratislavskej Inchebe uskutočnil 25. ročník celoslovenského školského podujatia žiakov stredných odborných škôl a žiakov základných škôl JUVYR 2016 a 19. ročník Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem, ktorý pripravil Štátny inštitút odborného vzdelávania.
Na jedinečnom festivale, na ktorom sa zišli žiaci základných a stredných škôl z rôznych kútov Slovenska, nemohli chýbať ani žiaci našej školy, ktorí prezentovali odborné zručnosti v potravinárskych profesiách.
Podujatie bolo aj skvelou príležitosťou priblížiť vzdelávacie programy našej školy žiakom základných škôl, rodičom a verejnosti.
Poďakovanie patrí nielen žiačkam, ktoré reprezentovali našu školu , ale aj majsterkám odborného výcviku.

kep kepp

Fotky

Prezentácia ukážok "Dobrej praxe" v Piešťanoch - Pöstyéni bemutató

Naša škola sa zúčastnila v dňoch 20.-21. októbra 2016 na prezentácii ukážok "Dobrej praxe " v Piešťanoch, ktorú organizovalo združenie EUROPEA pri príležitosti konania medzinárodnej konferencie EUROPEA International " Voda a klimatické zmeny ".
Žiaci našej školy prezentovali zemplínsku kuchyňu ,cukrárenské a pekárenské výrobky . O bohatý stánok prejavili návštevníci konferencie veľký záujem, čo nás samozrejme veľmi potešilo.

kep kepp

Fotky
 
 
 

© Stredná odborná škola - Szakközépiskola Pribeník - Webdesign & Webdevelopment by Noreko Design