Aktuality zo života školy
Prijímacie konanie 2013/14
Študijné odbory
Zamestnanci školy
Spektrum
Partnerské vzťahy
Videoklip o škole
Jazdecké preteky
• autoškola
• kvalifikačné kurzy a školenia
• ubytovacie služby
• pohostinská činnosť
• školské hospodárstvo
• voľný čas
• nadácia Pázmány Péter
• kultúrne a športové podujatia
• 2009 / 2010
• 2010 / 2011
• 2011 / 2012
• 2012 / 2013
Rekonštrukcia školy
Hodnotiaca správa
Autoškola pri SOŠ v Pribeníku

...zameriavame sa najmä na ...
  • výcvikové kurzy pre žiadateľov o vodičské oprávnenie skupiny B-osobný automobil
  • poskytovanie kondičných jázd 
  • doškolovacie kurzy
... úplnou samozrejmosťou je...
  • individuálny prístup ku každému z Vás
  • trpezlivosť a tolerantnosť našich inštruktorov
  • priateľská a takmer rodinná atmosféra
  • teoretická i praktická výuka na profesionálnej úrovni
  • vysoká úspešnosť na záverečných skúškach
  • ... Vaša maximálna spokojnosť...
 

© Stredná odborná škola - Szakközépiskola Pribeník - Webdesign & Webdevelopment by Noreko Design