Aktuality zo života školy
Prijímacie konanie 2015/16
Študijné odbory
Zamestnanci školy
Spektrum
Partnerské vzťahy
Videoklip o škole
Jazdecké preteky
• autoškola
• kvalifikačné kurzy a školenia
• ubytovacie služby
• pohostinská činnosť
• školské hospodárstvo
• voľný čas
• nadácia Pázmány Péter
• kultúrne a športové podujatia
• nadácia Bethlen Gábor
• 2009 / 2010
• 2010 / 2011
• 2011 / 2012
• 2012 / 2013
Rekonštrukcia školy
Hodnotiaca správa
Vedenie školy
 
Riaditeľ školy Ing. Štefan Dubík
Zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie Ing. Silvia Sakáčová
Vedúci úseku praktického vyučovania Imrich Puskás
Vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku Mgr. Monika Szűcsová
Vedúca Školskej jedálne Milota Šantová
Výchovný poradca Ing. Alica Varkondová
Predseda Rady školy Ing. Alexander Latta

Sektretariát riaditeľa školy
Sekretárka riaditeľa školy Gabriela Deáková
 
Pedagogickí zamestnanci
 
Teoretické vyučovanie – učitelia

Učitelia odborných predmetov
Ing. Štefan Dubík  
Ing. Silvia Sakáčová  
Andrea Bendžúrová  
Mgr. Helena Szakácsová  
MVDr. Mikuláš Glovický predseda PK odborných predmetov
Ing. Juraj Košara  
Ing. Alexander Latta  
Katarína Százvaiová  
Ing. Alica Varkondová  
Vera Obbágy  
   
 
Učitelia všeobecnovzdelávacích predmetov
 
Ing. Ján Blaško predseda PK prírodovedných predmetov
Mgr. Angela Lattová predseda PK jazykov, koordinátor prevencie drogových závislostí
RNDr. Peter Pekárovič  
Mgr. Zoltán Sipos  
RNDr. Silvia Šimková tajomíčka ZRŠ, predseda PK spoločenskoved. predmetov
 
Praktické vyučovanie - majstri odborného výcviku
 
Imrich Puskás
Stanislav  Kmec- hlavný majster odborného výcviku
Ladislav Bajusz
Helena Bajuszová
Rudolf Sakáč
Gábor Gulyás
Ing. Vojtech Illés
Augustín Papp
Ján Tóth-Kozma

Ing. Oliver Kiss - hlavný majster odborného výcviku

Ing. Janocsko Czap Agnes
Jozef Lipan
 
Zamestnanci školského hospodárstva
 
Tibor Kosztúr
Ján Furik
Antonii Maťovka

Robert Kosztúr

 
Zamestnanci ekonomicko-prevádzkového úseku
 
Ekonomický úsek
 
Valéria Ádámová
Gabriela Jesso
Alžbeta Kovalcsiková
Zoltán Kováč
Prevádzkový úsek
 
Gabriel Štepan
Eva Jeremenková
Alica Illéšová
Alžbeta Illéšová
Pavol Kužma
Pavol Očenás
František Gáľa
Ján Szoták

Alžbeta Čebreňáková

Jozef Lipan

 
Zamestnanci školskej jedálne
 
Erika Balogaová
Marek Szabó
 
Podnikateľská činnosť školy
 
Andrej Kovács - autoškola

Erika Balogaová - pohostinská činnosť

 
 
 

© Stredná odborná škola - Szakközépiskola Pribeník - Webdesign & Webdevelopment by Noreko Design